(C) Copyright

Musím  všechny upozornit, že na autorských právech nelpím, ale pokud by kdokoliv moji práci na těchto stránkách použil ke svému zviditelnění či komerčním účelům bez dohody s námi, pak bychom svá práva využili. Formu bychom zvolili dle dané situace. Moje stránky jsou určeny především jako inspirace začínajícím i zkušeným kuchařům a kuchařkám a bezplatně s nimi může dělat kdokoliv kdo dělá totéž co my bez nároku na honorář.
Slušností je uvedení zdroj odkud čerpal.
Děkuji, že to respektujete. Přeji Dobré chutnání